KRAKÓW

‭+48 532 879 275‬

CZĘSTOCHOWA

‭+48 602 591 969‬

lek. Justyna Tyfel-Paluszek

Moim rodzinnym miastem jest Częstochowa, tu się urodziłam. Tu wiele lat temu w częstochowskich szpitalach rodziły się moje fascynacje medycyną, a moja droga skierowała się ku choremu człowiekowi. Studia na Wydziale Lekarskim w Krakowie ukończyłam w 2004 r. i od tego czasu Kraków stał się moim drugim domem.

Swoją pracę zawodową rozpoczęłam w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, gdzie odbywałam szkolenie specjalizacyjne z chorób wewnętrznych. Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskałam w 2014 r. Od samego początku interna była moim świadomym wyborem ze względu na szeroki wachlarz schorzeń internistycznych, co daje możliwość spoglądania na Pacjenta jako intergalną całość, aby zapewnić mu pełną harmonię.

Kształcenie specjalistyczne z zakresu chorób płuc odbywałam w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im Jana Pawła II. Tytuł pulmologa otrzymałam w 2016 r. Aktualnie w dalszym ciągu pracuję w oddziale pulmologii z pododdziałem onkologii jako asystent.

Od kilkunastu lat (od samego początku mojej pracy zawodowej) jestem również związana z Krakowskim Hospicjum – gdzie pracuję w oddziale stacjonarnym w ramach dyżurów oraz przede wszystkim z chorymi w ramach hospicjum domowego w ich domach. Moim celem jest wspieranie opieką paliatywną oraz postępowaniem objawowym chorych zmagających się z chorobą nowotworową na jak najwcześniejszym etapie choroby.

Praca w poradni internistycznej i pulmonologicznej, doświadczenie zdobyte w pracy na SOR oraz praca w „terenie” pokazały mi szeroki wachlarz problemów z jakimi boryka się polski Pacjent. Jako specjalista chorób płuc cały czas jestem aktywna, przede wszystkim jako internista, dzięki temu mogę zaopiekować się moimi chorymi całościowo. 

Pochylona nad potrzebami chorych i wsłuchana w ich głos staram się wyjść im na przeciw. 

Zawsze największą dla mnie wartością i dążeniem jako lekarza było stać jak najbliżej chorego, towarzyszyć mu w jego chorobie, leczyć ją i wyleczyć lub uczyć z tą chorobą żyć.

Specjalizacje:

Choroby
płuc
Choroby
wewnętrzne

„Jako internista zawsze omawiam z Pacjentem całokształt kłopotów zdrowotnych. 

W dobie medycyny XXI chory wymaga wsparcia wysoko wyspecjalizowanego personelu. Wielokrotnie  przechodzi badania, konsultacje, ma wdrożone leczenie z bardzo wąskich dziedzin medycyny. Zawsze musimy jednak pamiętać, że prawidłowo funkcjonować możemy jedynie w całkowitej harmonii – jako całość. W tej drodze chory również potrzebuje przewodnika. Mam nadzieję, że będę w stanie sprostać tym oczekiwaniom i prowadzić Państwa w tej drodze dążenia po zdrowie i dobrostan.”

Certyfikaty: