KRAKÓW

‭+48 532 879 275‬

CZĘSTOCHOWA

‭+48 602 591 969‬

Obturacyjny Bezdech Senny (OBS) to poważna choroba, której nie należy bagatelizować, nieleczony może prowadzić do:

Niewydolności serca – rozwój nadciśnienia tętniczego prowadzi do przerostu i zaburzeń funkcji lewej komory, których efektem końcowym jest niewydolność serca. Ponad połowa chorych na OBS ma nadciśnienie tętnicze.

Choroba niedokrwienna serca występuje od 2 do 4 razy częściejchorych na OBS.

Zaburzeń rytmu serca i przewodzenia – związane są ze stopniem niedotlenienia w czasie snu oraz współistnieniem choroby wieńcowej i/lub niewydolności serca.
Nadciśnienie tętnicze, niedokrwienie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca oraz zmiany przepływu krwi w czasie bezdechów i bezpośrednio po ich zakończeniu  u chorych na OBS wpływają na częstsze występowanie udarów mózgu.

Zespółu metabolicznego i cukrzycy – charakteryzuje się insulinoopornością, nietolerancją glukozy, hiperinsulinemią, hiperlipidemią oraz nadciśnieniem tętniczym. Powyższe zaburzenia najczęściej występują u ludzi otyłych, a otyłość jest najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju OBS.

Wypadków komunikacyjnych pacjenci chorzy na OBS od 2 do 7 razy częściej,  niż osoby zdrowe, są sprawcami wypadków drogowych. Nagłe zaśnięcie za kierownicą jest powodem najgroźniejszych wypadków takich jak np. zderzenia czołowe.

Zwiększonego ryzyka zgonupowikłania sercowo-naczyniowe i wypadki komunikacyjne są głównymi przyczynami większej śmiertelności chorych na OBS. Największym ryzykiem zgonu z powodu nieleczonego OBS są obarczeni mężczyźni powyżej 50 roku życia.