KRAKÓW

‭+48 532 879 275‬

CZĘSTOCHOWA

‭+48 602 591 969‬

SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ W GRUPIE RYZYKA 
OBTURACYJNEGO BEZDECHU SENNEGO!

Otyłość – jest najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju bezdechu sennego (wzrasta 4x). Wśród osób z potwierdzoną chorobą 70-80% stanowią otyli.

Szeroka szyja – to często węższe drogi oddechowe. U mężczyzn ryzyko rośnie, jeśli obwód szyi wynosi powyżej 43 centymetrów, u kobiet więcej niż 38 centymetrów.

Nieprawidłowości w budowie górnych dróg oddechowych – przerost języka, wydłużenie podniebienia miękkiego, przerost migdałków podniebiennych, niedorozwój żuchwy usposabiają do wystąpienia choroby.

Płeć męska – mężczyźni 2x częściej cierpią z powodu bezdechu sennego.

Wiek – u mężczyzn dochodzi do rozwoju choroby wcześniej (najczęściej po 35-40 roku życia), u kobiet najczęściej rozwija się po menopauzie.

Częste spożycie alkoholu, środków nasennych – zmniejszają napięcie mięśni gardła, nasilają występowanie bezdechów.

Palenie tytoniu – powoduje podrażnienie, obrzęk, stan zapalny w górnych drogach oddechowych, które predysponują do wystąpienia bezdechów.

Choroba refluksowa przełyku – wzrost prawdopodobieństwa bezdechu sennego -z powodu przerostu i rozpulchnienia tkanek miękkich gardła.

Niedoczynność tarczycy – powoduje osłabienie mięśni gardła i towarzyszy jej otyłość, które sprzyjają wystąpieniu OBS.

Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka ›››